Skjebnemøte nå på fredag den 11. november:


Kontrollen med DOF

forsvinner fra Austevoll..

-men en mulig løsning lurer i kulissene..

Til forsiden austevollnytt.noForsiden.htmlForsiden.htmlshapeimage_1_link_0

Fredag den 11. november avholdes ekstraordinær generalforsamling i DOF ASA der aksjonærene skal si ja eller nei til selskapets reforhandlingsavtale med sine kreditorer.


Dette kan bli siste - så vel som første akt i en plan for å sikre bedriften et fortsatt liv i Austevoll.

Kjernen i saken akkurat nå er om aksjeeiere som representerer minst 2/3-deler av den fremmøtte aksjekapitalen på general-forsamlingen sier ja til forslaget om å gjøre om 5,7 milliader kroner av gjelden til nye aksjer.

Blir dette nedstemt har selskapet meddelt at det vil søke såkalt restrukturering vis a vis sine kreditorer. I et slikt scenario kreves det kun at 50 % av de avgitte aksjestemmer sier ja for at restruktureringen skal bli vedtatt - og satt i gang!


Mister Helge Møgster kontrollen med DOF?

DOF sin hovedaksjoner, Møgster Offshore AS med 31,6 % av aksjene i dagens DOF ASA, vil etter førstnevnte refinansiering få sin aksjepost utvannet til kun 1,26 % av aksjekapitalen. (Alle nåværende aksjonærer tilbys samlet å sitte tilbake med 4 % av et refinansiert DOF)

De resterende 96 % av aksjene etter refinansiering vil utgjøre 5,7 milliarder av gjelden til selskapet som kreditorene på et vis bytter med nye  DOF-aksjer.

Dermed forsvinner i realiteten kontrollen med selskapet til alt annet enn Austevoll, eller?

Og gjelden i DOF-konsenet er nå på hele 20 milliarder kroner, der alene 10 milliarder ligger i datterkonsernet DOF Subsea.


DOF hører til Austevoll..

Når det lukkes en dør åpnes det et vindu, er et gammelt ordtak.

Og muligens vil dette gjelde også for DOF sin hovedaksjonær.

For det er ikke usannsynlig at nettopp Helge Møgster & Co allerede har posisjonert seg for fortsatt å ha kontrollen med DOF-konsernet.

For eksempel ved at Laco-systemet,  der Møgster Offshore AS er plassert, allerede har kjøpt deler av gjelden - eller inngått kjøpsoppsjoner, eller på annen måte posisjonert seg for å veksle over en større eller mindre andel av kreditorenes nye aksjer til sin egen DOF-konto!

Ha i mente at navn på obligasjonseiere ikke er offentlig slik aksjesitsen i et aksjeselskap er. Dermed kan eierforhold i gjelden holdes vekke fra offentligheten..


Verdt 190 millioner i dag

Om dette i større eller mindre grad

blir en realitet kan situasjonen raskt

snu seg og selskapet fortsette å bli kontrollert fra Alfabygget på Storebø..

Tirsdag 13. desember 2022

Vi tror i den sammenheng heller  ikke at fremtiden for DOF blir et kreditoreiet selskap.  Dem er kun interessert i å få best mulig betaling for sine DOF-aksjer - ikke å drive i offshorebransjen..


Truer med konkurs

Forøvrig er det særs interessant å se at DOF-styret, med den drevne shippingadvokaten Hans Olav Lindal bak rattet, allerede har indikert å ha ‹‹den endelige løsning›› i skuffen:

For om heller ikke åpning av en restrukturering blir vedatt åpnes det for regelrett konkurs i DOF. Da er det nok at selskapets styre alene begjærer oppbud. Da taper forøvrig alle aksjonærene sine innskutte penger..

I et slikt scenario har samtlige hoved-kreditorer allerede justert inn en bindende avtale der dem overfor et konkursbo vil gi et forpliktende bud på innmaten i selskapet - og dermed etablere et slags Nye DOF AS.

Videre har DOF nå opparbeidet seg et undeskudd på rundt 8 milliarder kroner, hvilket gir en skatterabatt i fremtidens regnskaper på  bortimot 1,8 milliarder kroner!

Denne slikkepinnen blir neppe kastet i konkursbosset..

Dermed tror vi ikke konkurs blir løsningen, blant annet fordi et overtagende konsortium ikke får bruke nevnte skattefradrag.


Pest eller kolera?

Og helt til slutt er det greit å merke seg at den såkalte Minoritetsgruppe - som tidligere hevdet å representere nok aksjer til å stemme ned refinansiering-forslaget - og mente dette var et rent ran av aksjonærene, nå avgir en helt annen lyd. Dem har muligens innsett et de på en måte er presset til å velge mellom pest eller kolera!

DOF-ledelsens jobbing over 2 år for å få gjennom en refinansiering av den gedigne gjelden i selskapet ble foreløpig nedstemt på fredag den 11. november. (Foto: Rolf Lunde)

Kun en analyse

Hovedartikkelen på denne siden er en ren kommentar-analyse av Dof ASA sin fremtid. Den er ikke forfattet på grunnlag av sitater fra hverken aksjonærer eller selskapets ledelse, men ene og alene en vurdering gitt av austevollnytt.no.

Videre har vi bevisst utelatt å forespørre Helge Møgster selv om hans eventuelle planer  med selskapet. Slik informasjon vil være underlagt børsens innsidebestemmelser. Og dermed antageligvis bli besvart med et tomt blikk!

Rolf Lunde, red.

Stalltipset må bli at det er lite sannsynlig at Møgster - om aksjeflertallet sier ja på fredag - vil la DOF seile sin egen sjø etter 11. november - ved kun å kontrollere en ubetydelig eierandel i selskapet.

Ville bruke 400 mill.
For hensett til tidligere uttalelser om at hovedaksjonæren skal ha vært villig til å bla opp anslagsvis 400 millioner i ny aksjekapital - som nå ikke blir en realitet ettersom kreditorene istedet får aksjer i DOF, tror austevollnytt.no at det er her en løsning kan ligge. 
Pengemaskinen Laco AS,
holdingselskapet til Møgsterfamilien oppnådde i fjor et resultat etter skatt på hele 3,6 milliarder kroner. Den bokførte egenkapitalen for hele konsernet er på gedigne 25 milliarder kroner. Dermed kan selskapet ta alle nye ‹‹refinansierte›› DOF-aksjer i et jafs - uten å blunke - om det var ønskelig. 31 % av nye DOF vil koste rundt 1,8 milliarder kroner, basert på kjøp av obligasjoner til pålydende. Men kursen har vært nede i under 50 % av pålydende..
Forøvrig er DOF ASA på børsen nå verdsatt til kun 190 millioner kroner. Fire år tilbake var verdien 8 milliarder. Og om en går tilbake til tiden før krisen tok kvelertak på DOF-skipene verdsatte markedet selskapet til beløp det er vanskelig å fatte i dag..
Altså, med slike penger tilgjengelig
tyder dog mye på at store summer
allerede kan være posisjonert for å sikre Møgsterfamilien videre kontroll. 
Og det vil neppe skje ved at dem via tradisjonell aksjehamstring på børsen - etter at refinansieringen er fullført - vil sikre seg et styringsdyktig eierskap. I så fall vil dette drive kursen himmelhøyt.. Tiden vil dog ganske snart vise hva som skjer med kontrollen av det gedigne austevollselskapet.
Forsiden.html

Nærmere skifteretten

-aksjekursen

opp 150 %

Som kjent avslo et stort nok antall aksjeeiere Dof-ledelsen sitt forslag til reforhandlingsavtale med sine kreditorer. Dermed er neste steg på tilsvarende vis å få mer enn 50 % av aksjeeierne til å si ja til et såkalt restrukturerings-forslag. Blir dette også avslått er skifteretten neste og siste steg for Dof-balladen.

I denne sammenheng er det verdt å merke seg at etter at forslaget ble avslått, er Dof-kursen akkurat i skrivende stund steget fra 55 øre  til 1,55 kroner - eller utrolige 155 %!

Volumet - antall omsatte aksjer daglig - har tilsvarende økt og med rekord tirsdag med en økning på over 600 %.

En fristende konklusjon er da at en av eller flere aksjonærer nå posisjonerer seg for å nå frem med sitt ja eller nei til restruktureringsforslaget, og eller forslaget til endring av styret, som skal stemmes over om kort tid..Verdi på

22 milliarder

Markedets prising av DOF er akkurat nå på 433 millioner. Men om en tar utgangspunkt i  at neste steg nå kan bli en såkalt restrukrurering av gjelden, vil dagens aksjonærer kun eie 2 % av selskapet og långivere resten. I et slikt scenario priser dagens aksjekjøpere Dof til 22 milliarder kroner. En helt urealistisk prising om en legger ledelsens egne verdianalyser til grunn.

Dermed styrkes troen på at det er strategiske kjøp i forkant av nevnte avstemminger som nå kjører kursen til himmels.

(Beregnet ut fra kurs tirsdag 29.11. kl. 11.00)


Fikk standstill

ut mars neste år.

Nettopp har daglig leder Mons Aase sendt melding til børsen der det fremgår at selskapet har fått innvilget såkalt standstill av sine hovedkreditorer. Det betyr at Dof har fått ytterligere betalingsutsettelse på sine milliardlån ut mars måned neste år.


Rekord i år?

På bakgrunn av den sterke oppgang i ratene for skip i Dof-systemet er det ventet at selskapet vil legge frem positive regnskapstall for inneværende år.

Et annet sentralt spørsmål er hvorfor ikke Dof har oppskrevet verdien av sin flåte slik flere andre offshorerederier har gjort i løpet av 2022.

På flere aksjeforum er det ovennevnte forhold som ofte diskuteres, og blir fremhevet som en av årsakene til at Bjarte Brønnmo & co har satt i gang prosessen med å prøve å avsette dagens styre.


Dof-styret kan bli kastet 14. desember

Midt oppe i sluttkampen om refinansieringen av Dof melder aksjonær Bjarte Brønnmo at han inkludert egne aksjer nå har fullmakter - og kan dermed stemme for 38,49 % av aksjene på den ekstraordinære generalforsamlingen han selv har iscenesatt.

Der skal det stemmes over Brønnmo sitt forslag om å kaste hele det nåværende styret som han blant annet mener har handlet  illojalt overfor selskapets aksjonærer.

Blir styret kastet, vil han med sine valgte styremedlemmer sette igang en slags alternativ refinansiering der først og fremst Dof sine verdier får søkelys på seg.

Brøndmo og mange med ham mener at Dof-ledelsen blant annet har underkommunisert dagens flåteverdi og selskapets ordrebok hensett til at markedet nå er betydelig bedre enn hva det var da Dof gikk utforbakke.

Styret består i dag av Hans Olav Lindal, styreformann og styremedlemmene Kathryn Moore Baker, Marianne Møgster og Harald Lauritz Thorstein.

Siste er at Brønnmo nå foreslår seg selv som styremedlem sammen med Beatriz Malo,de Molina, Merete Haugli, Tore Grøttum og til å være styreformann foreslås Leif Salomonsen.

Oppdatert fredag 9. desember 2022:

Dof-rederier tjente halv milliard!


Det har ikke bare vært elendighet i Dof-konsernets økonomi ettersom to subsea-rederier faktisk tjente store summer i 2021!

For Dof Subsea Rederi AS som fikk inntekter på 718 millioner i 2021 ble driftsresultatet på 172 millioner kroner. Videre fikk selskapet såkalte finansinntekter - hvilket vi velger å tro er fortjeneste i forhold til bokført verdi på salg av skipstonnasje - på 272 millioner. Med fradrag for finanskostnader endte det ordinære resultatet på 343 millioner hvorpå tidligere års gedigne underskudd ga selskapet alibi mot å betale skatt av nevnte resultat.


Egenkapital i pluss

Går vi til balansen viser denne at selskapet har foretatt ekstraordinære nedskrivinger av rederiets skipsverdier an mass. Summen av slike nedskrivinger beløper seg til 2,3 milliarder over de siste fem regnskapsår.

Per 31.12.2021 har Dof Subsea Rederi AS en egenkapital på 1,2 milliarder kroner og en total gjeld på 3.3 milliarder.

Egankapital i minus

På tilsvarende vis seilte også selskapet Dof Subsea Rederi III AS inn 351 millioner i 2021 - noe som ga driftsresultat på 266 millioner. Etter finanskostnder ble årsresultatet på 152 millioner kroner.

Etter gedigne nedskrivinger av flåten var egenkapitalen i minus med 900 millioner per 31.12.21.

Gjelden totalt utgjorde på samme tid 1,9 milliarder.


Mandag 28. november 2022

Dof til skifteretten

Søker Hordaland Tingrett om rekonstruksjon.

Aksjen stuper 40 %, minototetsgruppen er tatt fullstendig på sengen.. Hele selskapets drift er overført det nyetablerete DOF Services AS.

Advokat Egil Horstad blir rekonstruktør i Dof ASA

Advokat Egil Horstad i Bergen er oppnevnt  som Dof ASA sin rekonstruktør. Dette ble avgjort ved en rettslig kjennelse i Hordaland Tingrett mandag den 5. desember. I kjennelsen fremgår det også at alle fordringshavere må melde sine krav innen 26. desember. Videre informeres det om at det såkalte fordringshavermøtet er utsatt til et senere tidspunkt. (En rekonstruktør virker som en slags bostyrer, men målsettingen er å finne løsning med kreditorer for  fortsatt drift av et selskap - i motsetning til en konkurs der selskapets verdier skal gjøres om til penger!)

Det har vært tilfelle i Orkla, Kistefos, og I.M. Skaugen - etter min informasjon...


Møter veggen

Og i et annet innlegg slås det fast at de såkalte opprørerne ikke kan vinne frem:

...Uten frisk kapital har de null sjangs til å lykkes i dette spillet.

Lettvektere på aksjonærsiden vil møte veggen, kreditor står meget sterkt. Det er bare å vente på nulling i DOF.


Påstand om udugelighet

for nytt Dof-styre

Etter at navnene på de foreslåtte nye styremedlemmer som forsøkes valgt på den ekstraordinære generalforsamlingen i morgen den 14. desember ble offentliggjort, har kritikken haglet på diverse økonomiske fora. Beskyldninger om manglende kompetanse - og liten eller ingen tyngde florerer.

En av dem som får gjennomgå er Merete Haugli:   ...har null tyngde, og er ofte sendt på dør når kompetente eiere kommer inn. Reach Subsea, ACTA er to eksempler. I ACTA (Agasti) var Haugli til og med styreformann i perioden som dannet grunnlaget for at Finanstilsynet fratok ACTA konsesjonen i 2014.

En annen som også får kritikk er Beatriz Malo de Molina:

...var senest finansdirektør i Agilyx. Her måtte hun gå.

Når den kommer er usikkert, men utfallet er gitt.

Selskapet er ikke mulig å drive videre med den gjeldsbyrden de har, da hjelper det lite med granskning. Det vil bare spille dyrbar tid og sette tusenvis av arbeidsplasser i fare...


Kursmasakre

Atter er annen bidragsyter forbarmer seg over kursutvilkingen i Dof:

...Her er en link som viser hvordan nåværende styret og ledelse har kjørt kursen fra 200 til 0.8 nå 1.35...

så ser du hvordan aksjen har blitt kruset pga dårlige beslutninger av dagens styre/ledelse

Den 04.01.2014 sto aksjen i 240 kr

Den 04.01.2016 sto aksjen i 9,28 kr...


En annen forumdeltaker avslutter med en klar konklusjon:

...for å realisere bedre alternativer i dette løsnings-rommet, må opprørerne ha kompetent mannskap med betydelig taktisk og faglig kunnskap...