Til forsiden austevollnytt.no
Forsiden.htmlForsiden.htmlshapeimage_1_link_0

Fredag 21.10.2022 - 07.00

Bekkjarvik Gjestgiveri:

Tjente over 6 mill.

i koronakriseåret


Aldri før har gjestgiveriet i Bekkjarvik tjent mer penger

enn i 2021 da pandemien herjet som verst..

Fasaden til Bekkjarvik Gjestgiveri er nok mer kjent enn tallene bak den samme fasade.. (Foto: Rolf Lunde)

Og aldri før har omsetningen vært høyere enn i 2021 da den nådde 47 millioner kroner mot 35 millioner året i forveien.

Etter rentekostnader på 800.000 ble bunnlinjen gjort opp med et resultat på 4,9 millioner etter skattekostnader på 1,5 mill.

Året før da Korona var et ukjent begrep annet enn som en dyr ølflaske, fikk bedriften et tilsvarende resultat på like oppunder 2 millioner kroner.

Bekkjarvik Gjestgiveri AS fikk i 2021 såkalt annen driftsinntekt på en million kroner. Flere bedrifter har under koronastøtteperioden bokført nettopp slik støtte som annen driftsinntekt.

Bekkjarvikbedriften betaler ikke utbytte til sine eiere og dermed er den bokførte egenkapitalen nå passert 10 millioner kroner.

Og eierne er i hovedsak Arnt Johannessen som kontrollerer 20 % av selskapet. Ørjan Johannessen via Chef Ørjan AS eier 20 %. Dessuten besitter Regine og Asta Grasdal Johannessen samlet 35 % av aksjene. Alt ifølge selskapets rapportering per 31.12.2021.