Som kjent har New Dof ASA tatt over alle datterselskapene under den tidligere dofparaplyen. Et proforma konsernregnskap for 2022 er utarbeidet og det viser en omsetning på 10,7 milliarder i fjor mot 7,5 milliarder i 2021. Tilsvarende økte resultatet før skatt fra minus 523 millioner til et overskudd på 1,23 milliarder kroner.

Fugl Fønix

Videre står å lese om 86 % stor flåteutnyttelse og 20 milliarder i ordrereserver. Dette er nøkkeldata per 31.12 2022 for konsernet under New DOf ASA - der de ansatte samlet jobbet seg gjennom 9,2 millioner arbeidstimer i 2022!

Verdien av ‹‹flåten›› og andre eiendeler er øket med 1,7 milliarder kroner gjennom året og utgjorde per 31.12.2022 26,3 milliarder.

Tilbake på kontoret!

Mons Svendal Aase er igjen i tet i Dof etter at han ble skjøvet på sidelinjen da offshorekonsernet gikk utforbakke. Svendal er nå tilbake som daglig leder i New

Til forsiden austevollnytt.noForsiden.htmlForsiden.htmlshapeimage_1_link_0

New Dof ASA med ‹‹sjokktall›› for 2022:


Tjente en milliard

-gikk konkurs!


Dof-konsernets regnskap for 2022 viser overskudd før skatt på

1,1 milliard kroner, og en bokført egenkapital på 364 millioner.

Men gigantgjeld med ditto renter førte likevel dofskuten til

skifteretten tidligere i år.

10.4.2023

Dof ASA, etter at Dof sin konsernadvokat Petter Ove Pharo har innehatt stillingen i en måneds tid.

Aase fikk forøvtig en total godtgjørelse på 9 millioner i 2022. En dobling fra 2021. Herav utgjorde bonusen han

er tildelt på 0,5 % av Dof sitt resultat, vel 4 millioner kroner.

Mons Svendal Aase er tilbake som toppsjef i Dof. (Foto: New Dof ASA)

Etter å ha tapt enorme beløp på Dof sin kursfiasko er Helge Møgster og Fredrik Mohn igjen blitt aksjonærer. Det har selvsagt skjedd når gjeld til selskapet ble omgjort til aksjer litt tidligere i år. Via Møgster Offshore AS har Helge Møgster nå konroll med 2,5 % av aksjene. Tilsvarende er Fredrik Mohn via Perestroika og Perestroika Industri AS blitt eier av vel 5 % av aksjene.  Også skipsreder Arne Blystad er med som aksjonær via Songa Investment med vel 1 % av aksjene.

Det er forøvrig interessant å lese listen med en investors øyne: I realiteten er 75% av aksjene straks til salgs ettersom dem er eiet av rene banker som har gitt lån til Dof, men ikke har særlig strategi om å være langsiktig offhoreinvestor. Derfor tror Austevollnytt at det ganske raskt vil kunne skje store eierendringer på listen over de 20 største aksjonærer. Vel å merke er det visse tidsbegrensninger for omsetning av aksjene akkurat nå..

Påan igjen for Møgster & Mohn

75 % av aksjene i New Dof ASA er eiet av rene banker..