Fredag 31.3.2023

Dof børsvinner

i Austevoll i 2022!De to børsnoterte oppdrettselskapene i Austevoll gjorde det dårlig i 2022, om en legger børskursen alene til grunn for å vurdere deres verdiutvikling.

Fenomenet Dof derimot steg med 90 %!


Lerøy Seafood falt 32 %

67 kroner ble Lerøyaksjen handlet for ved inngangen til 2022. Toppen ble nådd i mai da kursen var 86. Deretter - som Austevoll Seafood - kom utforbakken ned til 60 kroner, og videre ned da lakseskatten gruset kursen til 39 kroner. I ettertid har den steget jevnt og trutt til rundt 55 kroner på årets siste handledag.


Vurdering:

Selv om en priser inn lakseskatt-masakren kan dagens kurs være rimelig sett med mellomlang sikt. Men ha i mente at kursen for vel to år tilbake var på kun 42 kroner..


Austevoll Seafood falt 14 %

En langsiktig investor som handlet Lerøy på årets første handelsdag for 103 kroner, har sett verdien falle til 85,5 kroner på årets siste

handelsdag. Dog var kursen hele 145 kroner i mai, hvorpå den skled ned til 93 kroner dagen før dagen: Da nyheten om lakseskatten kom raste alle oppdrettselskaper i avgrunnen, og Austevoll falt til 67 kroner. Deretter har kursen tatt seg opp til nevnte 85,5 kroner i dag.


Vurdering:

På tilsvarende vis som Lerøy, var Austevollkursen 60 kroner for vel to år tilbake. Begge disse - på et vis sammenknyttede selskaper - har vokst jevnt og trutt, men delvis utenforstående forhold har klasket kursen nedover. Husk også på at utforbakken til børskursen i de to selskapene, startet for begge - før lakseskatten ble oppfunnet.. 


Dof steg med 90 %

Gjeldsrammete Dof ASA startet året med en aksjekurs på ca 60 øre.

I mai smalt denne opp i kr. 3,50, for deretter å dale tilbake til 55 øre i november. Deretter har kursen, til tross for flere advarsler fra selskapets ledelse om utvanning av aksjekapitalen, doblet seg til kr. 1,14 på årets siste børsdag


Vurdering:

En berg- og dalbaneaksje peferkt for de virkelig kortsiktige  spekulanter. Snart avgjøres forøvrig aksjonærenes endelige skjebne: Ma då de nøye seg med 1, eller muligens 4 % av et refinansiert Dof? Eller klarer det nyvalgte styret å øke andelen? Dette siste er vel hele caset for dagens aksjonærer..

(Tekst: Rolf Lunde)

Til forsiden austevollnytt.no
Forsiden.htmlForsiden.htmlshapeimage_1_link_0

Aksjekursen til Austevoll Seafood, (auss) falt til 68 kroner da lakseskatt-nyheten ble publisert i slutten av september i fjor.

Fra dette niva har kursen frem til i dag gått opp 40 % til 95 kroner. Dermed er hele kursmasakren gjennvunnet.

Tilsvarende for Lerøy Seafood, (LSG) viser en oppgang fra bunnen på 39 kroner til 57,5 kroner i dag, eller en økning på nesten 50 %.

Og hvorfor denne kraftige kursutvikling i en periode der oppdrettsnyhetene har vært dynket med omtale av grunnrenteskatten, eller den såkalte lakse-skatten? -Fortsatt høye lakseprisr og stort volum, javel.

Kursmasakre gjennvunnet

Hele kursraset etter at lakseskatt-nyheten kom er nå gjennvunnet..

Men tenker markedet at selskapene kan leve med 40 % skatt, i tilegg til den ordinære 22 % store skattesatsen alle næringsdrivende er beheftet med? Eller er det utsikter til ytterligere økt inntjening som har drevet kursen siste tiden?  Den aller siste tids kursoppgang kan dog henføres til myndighetsinformasjon - om at selve skattetrykket med stor sannsynlighet vil bli sterkt redusert i forhold til opprinnelig sats på 40 %.

Endelig svar blir nok bare en like store spekulasjon en ser resultatet av når aksjemeglere anbefaler kjøp av et spesifikt selskap. For slike anbefalinger heter oftest synsing på godt norsk..

Ned 40 % på nyhetstørke


Intet nytt fra det nye styret i Dof sitt forsøk på å oppnå en bedret refinansierings-løsning, annet enn at initiativtaker Bjarte Brønnmo selv har stukket fra skuten,  kan være årsaken til at aksjekursen nå er i fallende trend. Så langt i år er Dof-aksjen ned nesten 40 %.

Forventninger til et bedre  utvanningsforhold for eksistrende aksjonærer er her nøkkelordet..


Lerøy og Austevoll holder fortsatt kursen!

Selv etter regjeringens bekreftelse i denne uke på at de vil prøve å få innført en såkalt lakseskatt, holder børskursen stand for Lerøy- og Austevoll Seafood.

I dag sluttet Austevoll Seafood´s kurs på 91 kroner. Det er bare 1 krone ned etter tårnstupet kursen gjorde da nyheten om grunnrenteskatten sprakk i september i fjor.

Tilsvarende for Lerøy Seafood er en nedgang på 11 % til 51 kroner.

PS! Tidenes høyeste dollarkurs har dradd lakseprisene til himmels i norske kroner - og er nok en viktig pådriver for kursutviklingen  i de to selskaper..(30.3.2023)