Konsernet Hardhaus AS, oppnådde en omsetning i 2022 på 244 millioner kroner, og et driftsresultat på nesten 75 millioner.

Resultatet før skatt ble 69 millioner i pluss.

Året forut, i 2021 ble overskudd før skatt hele 144 millioner, hvorav 65 millioner utgjorde inntekter utenfor ordinær drift, eller såkalt annen driftsinntekt. Dette kan for rederier som Hardhaus være gevinst ved salg av skip.


Milliardbalanse

Balansen til Hardhaus - summen av alle eiendeler utgjorde per 31.12.2022 vel 1,1 milliard kroner. Et nivå selskapets eiendeler omtrent har utgjort i mange år nå.

Som motpost til denne balansen fremkommer dermed en såkalt bokført egenkapital på 557 millioner,

Til forsiden austevollnytt.noForsiden.htmlForsiden.htmlshapeimage_1_link_0

Ny rekord for Hardhaus:


Verdt langt over milliarden

Fiskerikonsernet Hardhaus har nettopp avlevert 2022-regnskapet og det forteller om nok et rekordår for det Bekkjarvik-baserte selskapet.

9.5.2023

Pantsatt for 1,6 milliarder: Fiskebåten ‹‹MANON›› ved kai i Bekkjarvik. (Foto: Rolf Lunde)

samt en samlet gjeld på 566 millioner, som da utgjør regnskapsposten egenkapital og gjeld.


Milliardverdier

Når det gjelder den bokførte egenkapital, kan denne vurderes slavisk slik den fremkommer i balansen, men den reelle egenkapitalen avviker bortimot alltid i høyere retning.

For Hardhaus blir det i tilfelle å vurdere et mer langsiktig inntjeningspotensial - sammen med historisk inntjening - som grunnlag for nettopp de reelle verdier i konsernet.

Historisk sett har Hardhaus tjent grovt med penger i årevis.

Eksempelvis oppnådde selskapet i 2017 115 millioner i resultat før skatt. 

Så kort beskrevet: Verdien til

Hardhaus-bedriften er minst 1,5 milliarder kroner - bare basert på de rene økonomiske tall selskapet har presentert gjennom de siste fem - seks år. 
Da er den forsiktige multiplikatoren 13 x årlig snittinntjening nyttet. Uansett er bedriftens soliditet i toppklasse - og det gjelder ikke bare i Austevoll, men over det ganske land.

Hardhaus og Harvest
Hardhaus AS kjøpte 67 meter lange ‹‹Hardhaus›› i 2021. Prisen er ukjent, men skipet er pantsatt for 300 millioner til en bank og ytterligere 160 millioner til Innovasjon Norge. 
(Vanligvis er pantene betydelig tørre enn reell gjeld!)
Videre kjøpte selskapet 67 meter lange ‹‹HARVEST›› i 2014, og pantsatte dette til

Flåtepant

opp i skyene!

Lurer du på hvorfor fiskebåter - og andre aktiva i næringslivet - ofte er pantsatt til langt langt over innkjøpspris?

Da dreier det seg ofte om såkalt flåtepant der en gjenstand - for eksempel et skip - er pantsatt som sikkerhet for et rederi sin totale gjeld. Et eksempel:  K. Halstensen AS, et selskap under Halstensengruppen i Bekkjarvik,  pantsatte sin båt ‹‹MANON›› for den svimlende sum av 1,6 milliarder kroner til en bank i 2020. Fiskebåten ble innkjøpt for ca 100 millioner tilbake i 1998.

Her er det åpenbart at skipet er stillet som sikkerhet - helt eller delvis - for gruppens totale låneengasjement, og ikke kun reflekterer båtens gjeld alene!

Dessuten; Slike pant er nesten uten unntak mye høyere enn den faktiske gjelden, da en långiver ofte sikrer seg mot alle eventuelle krav den kan komme til å få overfor en låntaker!

banken for 170 millioner. Når  ‹‹HARDHAUS›› ble innkjøpt fikk samme bank flåtepant for 300 mill. i ‹‹HARVEST››.


Beskjedne eiere

64 år gamle Inge Møgster er daglig leder for Hardhaus AS, og eier via Harinvest AS 11,4 % av selskapet.

70 år gamle Heine Møgster er styrets leder og eier via Sylfester AS 11,6 %.

Geir Arne Møgster eier 10 % via Kråen Invest AS.

Men største enkeltaksjonær er Frode Møgster med  vel 14 % via selskapet Høgtun AS.

Samlet har disse - og eierne av de øvrige  53 % av aksjene - hevet 75 millioner i utbytte fordelt over de siste fem år.

En beskjeden sum vurdert opp mot at egenkapitalen - som tidligere beskrevet - nå representerer milliardverdier!

(Tekst: Rolf Lunde)