Vil ha 13 millioner for sjøtomt i Hundvåkøy

For 13 millioner kroner kan du nå sikre deg en fritidstomt på 8 mål med 200 meter strandlinje midt i hjertet av Hundvåkøyområdet.

Selger hevder å ha bud på 12 millioner, men ser ut til å ønske seg mer, før kontrakt skrives.

(Oppdatering 20.1.2023:

I prospektet opplyses det  nå intet om dette budet)


Krever omregulering

Tomteprisen er grunnet i en takst som tar utgangspunkt i at en der skal kunne bygge opptil 4.000 kvadratmeter næringsbygg og dypvannskai.

Dermed er takst/markedsverdi satt til 13,5 millioner kroner.

Eiendommen er i kommunedelplanen avsatt til fremtidige næringsarealer.

Inkludert i handelen følger det hvite huset på bildet som må rives om noen vil satse på å gjøre eiendommen om til et industriområde.


På markedet kun i Austevoll

Tomtearealet har blitt markedsført i noe tid nå mot potensielle lokale kjøpere i Austevoll og finnes ikke til salgs på finn.no - så langt.

Det er Atle Solberg Hansen - som selv bor like i nærheten av den aktuelle  eiendommen i Torangsvågen - som er eier av ‹‹Solodden››.

Om en skal våge seg på litt spekulasjon aksepterer Solberg Hansen snart budet på 12 millioner..

Mandag 7. november 2022

Her er tomten markert på norgeskart.no.

Ønsker 13 millioner for denne eiendommen. (Foto Rolf Lunde)