Storebø kai er størst i Austevoll:


Både laks, singel og tømmer kan lastes og losses her..

Til forsiden austevollnytt.noForsiden.htmlshapeimage_3_link_0

Hva heter egentlig den digre kaien som favner det meste av  sjølinjen utenfor Austevoll Laksepakkeri? Svaret er selvsagt

Storebø kai.


Opprinnelig da denne den største kai i Austevoll sto ferdig, lå den under selskapet Storebø Kai AS. Firmaet ble fusjonert inn i Austevoll Eiendom AS i 2006. (Austevoll Seafood) selv om det nærmere 20 år etter fortsatt pryder skilt med Austevoll Kai AS på kaiområdet.

Daværende Austevoll Fiske-industri AS, som ble oppløst i 2011, var blant de første brukere av arealet da de blant annet hadde en 10 års festekontrakt og en tilsvarende leieavtale.

Slik vi har forstått det, ble denne kaien bygget med delvis statlige midler via Innovasjon Norge AS.

Dermed er den på en måte åpen for alles bruk: Båter med ønske om å losse og laste i Austevoll kan nytte Storebø kai ved behov.

Det statlige selskapet tinglyste forøvrig i 2008 en 30 millioner stor panteobligasjon på  kaitomten.

Ikke bare fisk lastes og losses over Storebø kai. Det losses for eksempel også singel. Og dessuten: Gamle tinglyste retter på eiendommen gir ‹‹tømmer-huggere›› i kommunen rett til å skipe sitt virke her. Den avtalen gjelder frem til 2044!

Fredag 16. desember 2022

En av mange ‹‹Laksetrailere›› forlater Storebø Kai i det båten

‹‹FRAMFJORD›› losser singel over

på lastebiler til Ready Maskin.

Markert

i gult

er arealet

opprinnelig

eiet av

Storebø Kai AS.

(Utsnitt fra Kartverket)

Akkurat i dag kommer singel sjøveien til Ready Maskin via kaien på Storebø.

-Den skal til lager,

forteller en av sjåførene

på de mange lastebilene

firmaet bruker for å

tømme ‹‹FRAMFJORD››.

Sommerfoto fra Storebø kai