MS ‹‹SEISUND›› fra Bakkasund:

Kreperer lakselus

med (varmt) vann!

Til forsiden austevollnytt.no
Forsiden.htmlForsiden.htmlshapeimage_1_link_0

Bakkasundbåten ‹‹SEISUND›› var på en snarvisitt innom kaien i Bekkjarvik - og da fikk austevollnytt noen korte ord med en av mannskapet.


Korte ord i den forstand at straks veterinæren hadde gjort sitt ærend ombord i skipet ble fortøyningene løsnet.

Kursen ble satt mot Stord for atter et nytt oppdrag etter nettopp å ha utført en jobb med å fjerne lakselus  i Sogn!


Lusen slipper taket

Systemet virker slik at laksen blir pumpet opp fra laksemærdene og ombord i båtens gedigne avlusingsanlegg, hovedsakelig plassert på dekk. Der blir fisken  badet i 30 sekunder i 34 graders varmt vann.

-Da slipper mesteparten av lusen taket på fisken som deretter pumpes  tilbake i laksemærdene.

Altså overlever laksen selv og skal ikke ta skade av denne ‹‹kokingen››, mens lusen derimot lider annen skjebne, får vi opplyst.


Tidligere offshorebåt

Lakselusbåten som er hjemmehørende i Bakkasund er eiet av selskapet Br. Bakke AS. Den ble innkjøpt i 2016 for 22 millioner kroner ifølge skipsregisteret.

Skipet er 40 meter lang med en

dødvekttonnasje på 740 bruttotonn og opprinnelig bygget i Tyskland som ‹‹Offshore Beaver››. 


Solid firma

Eierselskapet til båten, Seisund AS har de siste fire år opnådd årlige inntekter fra sin  lakseluskrepering på mellom 50 og 65 millioner kroner.  Denne aktiviteten har gitt til sammen vel 27 millioner i overskudd etter skatt i samme periode.


Gullkantet konsern

Seisund AS er eiet av Br. Bakke AS som også rår over blant annet selskapet Seivik AS. Samlet overskudd for sistnevnte siste fire år er 30 millioner etter skatt. 

Totalt ga all aktiviteten i konsernselskapet Br. Bakke AS

sine fire datterselskaper en omsetning i fjor på 183 millioner, og et overskudd på  43 millioner.

Dermed bevilget eierne Arne, Edvard, Hans og Tore Bakke seg totalt 20 millioner kroner i utbytte. Tilsvarende var 7 pluss 7 millioner de to foregående år.

På tross av slike utbytter er   Bakke-konsernet å regne som bunnsolid med en bokført egenkapital per 31.12.2021 på 122 milllioner kroner.


50/50 basis med Lerøy

Br. Bakke AS eier også Seistar Holding AS på 50/50-basis med Lerøy Seafood Group.

Dette selskap driver i dag Seigrunn AS, Seivåg Shipping AS og Mowi Star AS.

Samlet fikk denne gruppen en omsetning siste år på 232 millioner og oppnådde et resultat på 185 millioner kroner etter skatt - samlet de siste tre år - hvorav 40 millioner i fjor.

MS ‹‹SEISUND›› drar fra Bekkjarvik til Stord..

MS ‹‹SEISUND›› er en offshorebåt innkjøpt i 2015, ombygget og utrustet til lusefjerning på laks...

I denne installasjonen blir laksen frigjort for luseåket..

MS ‹‹SEISUND›› fortøyd ved kai i Bekkjarvik. (Foto: Rolf Lunde)

Fire brødre har milliardverdier..

Med over 55 millioner i gjennomsnittlig overskudd før skatt de siste tre år er det klart at verdijustert egenkapital i konsernet Br. Bakke AS nå er meget betydelig, eller på godt norsk:

-Hva er verdien på bedriften i dag?

Forsiktig beregnet kan en fastsette verdien til 20 ganger nevnte overskudd, altså 1,1 milliard kroner!

Her må det skytes inn at markedet bedriften opererer i har vært inne i en skyhøy aktivitetsgrad, noe som vil kunne påvirke prisingen med negativt fortegn. Dette siste all den tid en investor nok vil vurdere de langsiktige økonomiske perspektiver i fremtiden -mer enn de historiske gjenngitt her!

På den annen side er ikke eierandelen i Seistar Holding AS verdivurdert ovenfor.

50 % av dette selskapet bør ha en verdi på en halv milliard alene på bakgrunn av innseilt fortjeneste gjennom noen  år nå.

Dermed er 1,5 milliader trolig reell verdi bak de fire brødrene Bakke sitt konsern!


NB! Mange børsselskaper som aldri har tjent særlig penger verdsettes ofte ut fra potensiell fremtidig inntjening.

For Br. Bakke AS er inntjeningen mer enn nok bevist, slik at den som eventuelt banker på døren til selskapet i Bakkasund må belage seg på å punge ut en betydelig sum om en vil ta kontroll over virksomheten!

Og selvfølgelig om eierne i det hele tatt slipper noen slike folk inn i varmen..


--Denne kommentaren er ene og alene en verdivurdering utført av austevollnytt.no--

To av fire (glade) brødrene Bakke: Øverst Tore Bakke, nederst Edvard

(Foto: facebook)

Fredag 21.10.2022 - 07.00