Av en omsetning på 2,25 milliarder kroner i 2021, oppnådde Lerøy Vest AS 247 millioner i overskudd før skatt. Av dette må det - om disse tall legges til grunn - da betales 25 % ekstraskatt, totalt 62 millioner i tillegg til de 54 millioner selskapet betalte i ordinær skatt på sitt overskudd.

Forbehold

Beregningen ovenfor er gjort på grunnlag av at all omsetning til Lerøy Vest blir underlagt lakseskatten, samt at overskuddet for det første året skatten skal gjelde fra faktisk blir like stort som i 2021.  Videre det forhold at det er det totale overskudd i hele Lerøykonsernet som samlet underlegges den nye skatten.

Til forsiden austevollnytt.noForsiden.htmlForsiden.htmlshapeimage_1_link_0

25 % lakseskatt blir nå innført:


Kan blir 60 millioner i lakseskatt for Lerøy Vest


Om en tar utgangspunkt i 2021 resultatet for Lerøy Vest AS medfører den mye omtalte lakseskatten en ekstrautgift på 60 millioner kroner for bedriften som har sitt hovedvirkeområde i Austevoll.

26.5.2023

Flere i Austevoll går klar skatten

Flere mindre lakseoppdrettsfirma i Austevoll slipper å betale noe ekstraskatt på sin virksomhet.

Årsaken er at det innføres et bunnfradrag på overskuddet på 70 millioner kroner. Dermed går blant annet Langøylaks AS, Austevoll Melaks AS og Troland Lakseoppdrett AS klar den nye skatten så lenge de ikke tjener mer enn bunnfradraget. Sikkert greit for eierne av disse selskapene, men ikke sikkert like greit å svelge for Lerøyaksjonærer som driver oppdrettsanlegg i deres nabolag..


Gratulerer!

-Skatten redusert 37,5 %


Om ikke annet er det fantastisk det laksenæringen har klart når det nå blir 25, og ikke 40 % lakseskatt, slik som opprinnelig foreslått. Det dreier seg altså om 37,5 % reduksjon av det første forslag til skattenivå selveste finansministeren ‹‹stolt›› fremmet i fjor høst. For jeg kan ikke huske at en næring, eller en berørt part - selv har klart det kunsttykke å få en foreslått skattebyrde redusert tilsvarende - i ‹‹forhandlingsperioden›› frem mot et endelig politisk vedtak. I antagelsen her ligger at det ikke er ‹‹mannen i gata››, men næringen selv som har påvirket til skattereduksjonen. For om oppdretssnæringen ikke selv hadde raljert, ville neppe satsen blitt barbert. Og forøvrig: Tenk litt på 37,5. Det er noe historisk sus over det tallet i arbeiderpartiets og LO sine korridorer (Rolf Lunde)