Til forsiden austevollnytt.no
Forsiden.htmlForsiden.htmlshapeimage_2_link_0

Lørdag 31.12.2022

Åpner snart ny fabrikk

-Permiterer over 100


I morgen den 1. januar trer permisjoner i kraft for over 100 av produksjonsarbeiderne til Austevoll Laksepakkeri. Det gode er at alle blir tilbakekalt straks den nye produksjonslinjen er etablert i nybygget inntil den gamle fabrikken på Storebø!

De fleste permiterte er utenlanske arbeidere, og som for lengst har etablert seg i kommunen.

En av dem har arbeidet i laksepakkeriet i over 7 år nå. Han forteller Austeollnytt at han håper det ikke går alt for lang tid før han kan komme i arbeid igjen.

-Jeg må prøve å få noen småjobber for å spe på økonomien, forteller mannen fra Litauen. Han hevder å vite at det underveis også kan bli behov for endel hjelpefolk med ferdigstillelser mm inne i den nye produksjonshallen.


Mer permitering?

Så langt er det beregnet at arbeidet med blant annet å sette opp den nye produksjonslinjen vil ta tre måneder.

Men flere av de permiterte Austevollnytt har snakket med frykter det vil gå lengre tid.

-Leveringsvansker og generell forsinket fremdrift, kan medføre forlengelse av permisjonstiden utover de varslete perioden, forteller en av de andre ansatte Austevollnytt har snakket med.


Ca 3 måneder

Daglig leder i Austevoll Laksepakkeri AS, Ivar Helge Melingen, slår i en tekstmelding fast at det nå blir stopp i ca 3 måneder for å montere inn nytt utstyr og gjøre lokalene ferdig.

-Selve permiteringen er grunnet i renovering og utviding, påpeker Melingen.

(Tekst & foto: Rolf Lunde)

Foto 30.7.2022: Fra montering av nybygget.

Foto 2.9.2022: Nærmest ferdig utvendig..

Foto 25.11.2022: Sidebygning med  to lasteramper (?) nesten ferdig oppsatt!