Produksjon, salg og utleie av fleksible og mobile overnattingsløsninger, er det nye rendyrkete formål til Bakkasund-baserte Podtown.


Omsetningen øker

2021 fikk Podtown 7 millioner i inntekter, en dobling fra året før. Årsresultatet ble gjort opp med et underskudd på 7,6 millioner.

Samlet hadde dermed  tapene passert 20 millioner kroner per 31.12.2021.

Austevollnytt har forgjeves forsøkt å få selskapets ledelse til å uttale seg om året 2022, og fremtidsutsiktene.


Ny giv med ny ledelse

I august i fjor ble selskapets formål rendyrket. 10. oktober ble selskapet truet med tvangsoppløsning grunnet manglende revisor.

Deretter har eierne tatt grep:  Bjørnar Magne Svellingen tok over som daglig leder 24. oktober, etter at gründer Erik Kalve skal ha blitt satt på sidelinjen.


Styres fra Griegaarden

Selv om Podtown har adresse Kvaløya 30 i Bakkasund,

Til forsiden austevollnytt.noForsiden.htmlForsiden.htmlshapeimage_2_link_0

Aksjonærene satser stadig friske penger:


20 millioner i minus

på mobile hotelrom

Etter fem år med tap fortsetter eierne å pøse penger inn i hotelkonseptet Podtown.

Her ser vi konseptet til Podtown intallert på Storebø.

tilsvarende kapitalutvidelser. Dermed er det sannsynlig at de totale tapene/kapitalinnskudd nå er passert 25 millioner kroner.


Grieg mot Forsvaret

Fra selskapets nettsider fremgår følgende:

--Det største og viktigste samarbeidet selskapet er involvert i, er forankret i avtalen med Grieg Strategic Services rettet mot Forsvaret som satsingsområde--

av Bleikjo AS, 20 % (Knut Klepsvik) og Pania AS, 12 % (Camilla Marianne Grieg).


Betaler overkurs

Podtown har de siste fem år økt aksjekapitalen hele 10 ganger for å dekke underbalansen. Per 31.12.2021 var denne summen 21 millioner kroner i form av innbetalt overkurs. Men selve aksjekapitalen er  nå på 218.000 kroner - etter siste registrerte kapitalforhøyelse i januar i år.

I 2022 fotsatte meldinger å strømme inn til Foretaksregisteret om

styres i realiteten hele satsingen nå fra Grieggaarden i Bergen sentrum. Der har Podtown og sin postadresse.

I Griegaarden sitter forøvrig også styreleder Petter Nicolay Færøvik. Sammen med Nina Skage og hotelmannen Martin Smith-Sivertsen, pluss Geir Klepsvik og Erik Kalve - utgjør  de nå styret.

Hovedaksjonæren er fortsatt Erik Kalve med 41%. Videre eies selskapet hovedsakelig av Færøvik med vel 16 %, som  forøvrig er i familie med en av Grieg-arvingene. Videre  eies selskapet per 31.12.2021

15.2.2023