Til forsiden austevollnytt.no
Forsiden.htmlForsiden.htmlshapeimage_2_link_0

‹‹OCEANIC CHAMPION››

ved kai i Torangsvåg

(foto: Rolf Lunde)

Tirsdag 13.12.2022

Antageligvis på grunn av elendig seismikkmarked over lang tid,

har eierne av denne båten nedskrevet verdien med over

400 millioner kroner gjennom de siste fem år. x)

Det er  Oceanic Champion AS, der Tor Østervold er sentral, 

som er eier av den svære båten med  kaiplass i Torangsvåg.

Opprinnelig ble det nesten 100 meter lange skipet med en

bruttotonnasje på 9.400 tonn, bygget på Hellesøy Skipsbyggeri

i 1994, innkjøpt for 108,6 millioner  dollar i 2013.

I dag er skipet bokført i eierselskapet for rundt 26 millioner

kroner.  Forøvrig er båten ikke lenger

pantsatt og Oceanic Champion AS er i

dag et gjeldfritt selskap som antageligvis

har en god del millioner i skjulte  reserver.

Dette i form av at seismikk-markedet nå har

tatt seg litt opp og dermed at markedsverdien på

båten er betydelig høyere enn bokført verdi. I årene

etter at skipet ble innkjøpt var markedet for slike

seismikkskip mye bedre enn hva det har vært i

flere år nå. Trolig har denne perioden  bidratt

til at investeringen totalt sett har gått i pluss,

selv om de siste års regnskapstall viser tap. 

Det er austevollfirmaet Vestland Offshore AS som siden 2019 har  hatt management for båten. 

Skipet skal ha kommet til Austevoll i 2018 etter 12 års virke i Brazil.

x) Ifølge regnskapstall har eierselskapet tatt 27 millioner dollar i nedskrivinger og 25 millioner i ordinære avskrivinger siste fem år. Samlet vurdert til (52 x 9) = 450 mill NOK.

Bokført egenkapital var per 31.12.2021 på oppunder 70 millioner kroner.

‹‹OCEANIC CHAMPION›› 

avskrevet over 400 millioner

Gjeldfritt skip ved kai..